• Orden og oppførselskarakterene i grunnskolen er totalt meningsløse. De har utspilt sin rolle, sier professor Terje Ogden ved Senter for klinisk psykologisk forskning.

— Karakterer i orden og oppførsel sier ingenting om elevenes evne til å tilpasse seg i arbeidslivet. De har heller ingen betydning for opptak på videregående skoler, opplyser Ogden.

— En elev som ikke passer inn på skolen, kan klare seg utmerket i arbeidslivet. Det har vi sett flere eksempler på, sier Ogden, og presiserer at skolene legger opp til en viss type atferd som elevene må innrette seg etter.

— Skoleverket skaper flere problembarn enn noen som helst annen institusjon, sier Ogden.

Elevsamtaler

Ogden har gjennom flere år foretatt studier innenfor skoleverket, og er nå engasjert som foredragsholder ved en rekke skoler. Han sier problemet med orden og oppførselskarakterene ikke er noe tema blant lærerne i grunnskolen.

— Nei, lærerne tar ikke disse karakterene alvorlig lenger, sier Ogden. Professoren mener bruk av elevsamtaler burde erstatte dagens karaktersystem:

— Lærerne burde sette seg ned og snakke mer med elevene, og komme med konkrete tilbakemeldinger på hvordan de fungerer i skolesammenheng.

Ingen standardmål

Underdirektør Tor Olsen i Læringssenteret bekrefter at det ikke er fastsatt kriterier som skal ligge til grunn for orden og oppførselskarakterene i grunnskolen.

— Betyr dette at det er opp til hver enkelt skole å definere hva som er god eller dårlig oppførsel?

— Ja, det er ingen standardmål. Karakterene blir gitt ut fra skjønn, sier Olsen.

Nettopp dette mener inspektør Kåre Lutro ved Søfteland skule i Os er ganske absurd.

— Ingen vet hva som ligger i god eller nokså god oppførsel. Dette varierer fra skole til skole, sier Lutro, som for tiden jobber med et forskningsprosjekt som heter «Vurdering uten karakter».

— Vi undersøker om det finnes alternative måter å vurdere elevenes orden og oppførsel. Dagens ordning er ikke godt nok, sier Lutro.

Bøker og gymtøy

Leder i Utdanningsforbundet Helga Hjetland avviser at ordenskarakterene ikke blir tatt alvorlig blant lærerne.

— Denne type karakterer er svært viktig. De sier noe om hvem du er, innsatsen din, om du har orden på bøker og gymtøy. Dette er viktige egenskaper både i skolen og arbeidslivet, sier Hjetland.