— Ingenting har endret seg etter 11. september, sier den norsk-franske korrupsjonsjegeren Eva Joly.

I ettermiddag deltok den profilerte og fryktede forhørsdommeren ved Tribunal de Grande Instance i Paris, på et seminar om globalisering og organisert kriminalitet på Norges Handelshøyskole.

— Fortsatt er mange flinke til å gjemme bort penger. Vi mangler våpen i kampen mot hvitvasking økonomisk kriminalitet. Og med våpen mener jeg internasjonalt samarbeid og et internasjonalt lovverk som gjør det mulig å spore opp hvem som eier bankkonti, sier Joly.

Joly har vært frontfiguren i kampen mot økonomisk kriminalitet i Frankrike. Siden 1994 har hun gransket det statlige oljeselskapet Elfs mange bestikkelser og ulovlige disposisjoner. Domfellelsen av landets tidligere utenriksminister Roland Dumas var et foreløpig høydepunkt.

Formidabel oppgave

— Det internasjonale samfunnet har en formidabel oppgave foran seg hvis målet er å få bukt med de sterke kreftene som hvitvasker penger. Det blir heller ingen enkel jobb å finne ut hvor bin Laden og andre terrorister har gjemt vekk pengene sine, sier Joly.

Hun mener en rekke land, deriblant Storbritannia, har lovverk og bestemmelser som hindrer etterforskning og arbeid med å få tilgang til informasjon om bankkonti. Mot en slik virkelighet hjelper det lite at det finnes en stakkars konvensjon, mener korrupsjonsjegeren.

Joly mener også det internasjonale samfunnet lider under mangelen på et system for utlevering av personer som står bak kriminelle handlinger.

Huser kriminelle

— Jeg har selv arbeidet med saker der det er utstedt arrestordre og vi i årevis har forsøkt å få utlevert drapsmenn og terrorister fra andre europeiske land. Land som huser kriminelle skjuler seg bak argumentet om at det ikke har noen utleveringsavtale, sa Joly på seminaret.

Statssekretær Elsbeth Tronstad i Utenriksdepartementet sa at terrorangrepet 11. september bør føre til et strengere internasjonalt regime mot økonomisk kriminalitet.