Oslo Røde Kors Internasjonale Senter (ORKIS) har så langt i år blitt kontaktet av 120 ungdommer som forteller at familiene deres planlegger tvangsekteskap. Ni personer lever nå på hemmelig sted fordi de føler seg truet av familien.

— Det er et dramatisk valg å nekte og gifte seg med den personen som familien har valgt ut. Det betyr at man må velge mellom familien og sin egen frihet. Å bryte ut er det samme som å starte helt på nytt. Nye venner, alt må endres, sier Kahn.

Historien fra Bergen som BT forteller Kahn om, er gjenkjennende for henne.

— Når saken kommer så langt at den blir anmeldt, er det sjelden noen vei tilbake. Da er konflikten på et slikt nivå at det ikke nytter å mekle, sier Kahn.

Hjelpetelefonen opplever at det nå om sommeren er høysesong for tvangsekteskap. Familier planlegger reiser til hjemlandet hvor den tiltenkte ektefellen alt er valgt ut.

— En ny trend er at ungdommene blir lokket med til storbyer i Europa, hvor det i all hemmelighet er planlagt bryllup, forteller Kahn.

Mens problemet med tvangsekteskap tidligere er blitt oppfattet å gjelde mest jenter, er det nå stadig flere gutter som kontakter hjelpetelefonen.

— De skal leve opp til sin fars ord, og føler et vel så stort press som jentene. Mange gifter seg mot sin vilje. Her står myndighetene overfor store utfordringer. Mens jentene kan oppsøke krisesenter, er hospits kanskje det eneste tilbudet til gutter som vil rømme fra tvangsekteskap, sier Kahn.