— Dette vil bli den svært sannsynlig forandringen for mange av elvene der det fiskes i inneværende sesong, sier førstekonsulent Harald Muladal hos fylkesmannen i Sogn og Fjordane. I går sendte fylkesmannen svaret på panikkbrevet fra Direktoratet for naturforvaltning (DN). Hovedbudskapet er at det nå er for sent å gjøre noe mer på tiltakssiden denne sommeren: - Et tiltak som øyeblikkelig stans i alt elvefiske i Sogn og Fjordane, vil ikke ha noen særlig effekt for inneværende år, sier Muladal. - Vi kjente til argumentene som DN benytter i brevet denne uken da fylkesmannen tidlig i vår laget fiskereglene og restriksjonene for elvefisket for i år. Vi svarer derfor direktoratet at det ikke blir aktuelt å stanse fisket i enda flere elver i Sogn og Fjordane sommeren 2001, sier han.