— Folk med panikkangst er i perioder så plaget at de ikke kommer seg ut av døren. Det å skulle ta buss fortoner seg som en forferdelig opplevelse.

Så det skulle være liten tvil om disse personenes behov for drosjekuponger, mener Halvorsen Den tidligere statsråden mener dagens tildelingsregler vitner om liten respekt.

— Vi får håpe og tro at det er tankeløshet som ligger bak, sier Halvorsen.