— Helsemessig vil det gavne de tyngste rusavhengige, sier han.

Aftenposten meldte torsdag at Straffelovkommisjonen trolig kommer til å foreslå at det ikke lenger skal være straffbart å være i besittelse av og å bruke narkotika.

Innføring og omsetning av alle typer narkotiske stoffer skal fortsatt være straffbart, men det er mulig strafferammen vil bli senket.

— Jeg er klar over at dette er omstridt, men jeg tror det kanskje nå er rett vei å gå, sier Erling Pedersen, som har flere års erfaring med narkotikaproblemet gjennom ledelse av Stiftelsen Bergensklinikkene som driver behandling, forebygging og forskning innen rusfeltet.

Pedersen er også leder for Fagrådet innen Rusfelt i Norge.

Elendig helse

Han peker på at helsetilstanden blant de tyngste sprøytebrukerne er skral.

— De utsetter seg for ekstra risiko når de må gjemme seg bort og skynde seg å sette sprøyten i redsel for at politiet skal se dem. Ved å avkriminalisere bruken reduseres bl.a. en del av den kraftige sosiale utstøtingen som disse menneskene utsettes for i dag, påpeker Pedersen.

Det er mellom 15.000 og 20.000 sprøyteavhengige i Norge.

— Nå blir disse karakterisert som kriminelle. De er mer et helsemessig problem, mener direktøren ved Bergensklinikkene.

Stjeler for å betale bøter

— Det tjener ikke samfunnet å fylle fengslene med disse menneskene. Det er heller ikke sunn fornuft i å gi dem bøter. Det fører bare til at mange av dem må begå nye kriminelle handlinger for å skaffe penger til å betale boten, tilføyer Pedersen.

— Men hva med de unge? Vil det ikke være feil signal overfor dem å avkriminalisere narkotikabruk?

— Det er selvsagt et stort tankekors. Men det kan stilles spørsmål ved om det har hjulpet oss å kriminalisere ungdom som er i eksperimentfasen. Slike reaksjoner har i mange tilfeller skapt unødvendig kriminell identitet hos unge mennesker, sier Erling Pedersen,

Alkohol like farlig

— Som rusmiddel er alkohol minst like farlig som cannabis. Alkoholproblemet har virkelig eksplodert de siste årene og er betydelig større.

Her ligger det en udetonert bombe om noen år, sier han.

Sjefen for Bergensklinikkene viser i den forbindelse til voksnes omgang med alkohol.

— De unge har lett for å følge voksnes rusvaner. Mange voksne åpner for alkoholbruk i nær sagt alle sammenhenger. Hvis voksne viser at alkoholrus er akseptabel, blir det vanskelig å nå frem til de unge med budskapet om at overdreven rusbruk er både helseskadelig og unødvendig, sier Pedersen.

Feil ressursbruk

Han mener samfunnet kanskje bruker ressursene feil når politiet blir satt til å drive klappjakt på de rusavhengige.

— Den største utfordringen for politiet er å sette inn flere krefter på å ta bakmennene og dem som selger narkotika i større partier. Det er viktigere å føre krigen mot de store narkohaiene enn mot dem som er blitt helseløse og avhengige av stoffene, sier Erling Pedersen.

- Helsemessig vil narkoliberalisering gavne de tyngste rusavhengige, sier direktør Erling Pedersen ved Stiftelsen Bergensklinikkene.