I Sem-erklæringen ble det signalisert både videre satsing på utlån av skolebøker i den videregående skole og økt stipendandel for studenter.

I forslaget til statsbudsjett som ble lagt frem fredag for en uke siden var begge deler borte.

— Det er typisk norsk å være middelmådig. Politikerne klarer aldri å satse skikkelig på utdanning. Jeg hadde regnet med at vi slapp dette i år, jeg regnet med politikerne ville gjøre et løft nå, som de lovte.

Det sier lederen i Norsk Studentunion i Bergen, Brynjar Thorgersen. Han har 20.000 irriterte bergensstudenter i ryggen.

Store summer

7500 kroner årlig, har organisasjonen regnet ut at løftebruddet koster studentene. De får fortsatt økt sin totale inntekt til 80.000 kroner i året. Men det er lånet som vokser, ikke stipendet.

— Pengene vil forrente seg. På lang sikt blir det store summer som skal betales tilbake, sier Lone Næss, leder i Studentenes Landsforbund. Begge to er redd for at den nye ordningen betyr store problemer for studenter som går ut i arbeidslivet.

— Gjeldsbyrden blant nyetablere er allerede høy. Dette kommer i tillegg, og vil ramme hardt, sier Thorgersen.

Totalt er det 25.000 studenter i Bergen. Også de videregående skolene i Hordaland mobiliserer nå til aksjon. Etter at ordningen med gratis skolebøker ble innført for tre år siden, er det hvert år blitt bevilget drøyt 100 millioner kroner. Samarbeidsregjeringens forslag: 0.

— Vi ble grådig irriterte, og fant ut at vi måtte gjøre noe, sier Karoline Myklebust.

Hun tør ikke gjette hvor mange av de 17.500 elevene i Hordaland som møter opp.

— Men vi kan ikke la dem slippe gratis unna med dette løftebruddet. Jeg forstår godt at valgdeltagelsen stadig synker. Det er lett å bli lei av politikk når de holder på slik. Unge Høyre: - Skuffet

En bevilgning på 100 millioner ville gitt hver elev 1200 kroner mindre i utgifter til bøker. I dag må elever ut med 2000-3000 kroner i året for å kjøpe bøkene de får låne gratis gjennom ordningen.

Ungdomsorganisasjonene til Kristelig Folkeparti og Venstre har gitt sin støtte til aksjonen. Amund Ringdal, leder i Hordaland Unge Høyre, er mer tilbakeholden.

— Det er klart jeg er skuffet. Partifellene mine har ikke innfridd så mye som jeg hadde håpet. Likevel synes jeg ikke det beste er å delta i en slik aksjon.

Ringdal mener ungdomspartiet har større påvirkningskraft gjennom andre kanaler.

— De vet godt hva vi mener, og det kommer vi til å fortsette å fortelle dem, sier Ringdal, som selv er student.

Over hele landet marsjerer andre studenter i protest klokken tolv i dag.

MOBILISERER: Student- og elevorganisasjoner maner til kamp mot Samarbeidsregjeringens utdanningskutt. Brynjar Thorgersen (t.v.), Lone Næss og Karoline Myklebust arrangerer demonstrasjonstog i Bergen i dag.
FOTO: KNUT STRAND