• En genial og billig ordning. Det er latterlig, hvis den forsvinner, sier sjefen for Klinikk Bergen, Tom Ørner, til BT.

Etter hans mening er Kjøp av helsetjenester den beste ordningen som er innført for å redusere sykefraværet i Norge.

— Ingenting i norsk helsevesen fungerer raskere og mer effektivt. For AS Norge går det ikke an å få mer ut av helsekronene enn gjennom denne ordningen.

Klinikk Bergen er en av seks behandlingsinstitusjoner som har avtale med Fylkestrygdekontoret i Hordaland. Den private klinikken opererer mellom 60 og 100 pasienter i måneden gjennom ordningen, hovedsaklig rygg og ortopediske lidelser.

— Vi forplikter oss til å undersøke, utrede og operere pasienten på tre uker. Vårt mandat er at vi ikke skal operere pasienter som ikke er tilbake i arbeid etter fjorten uker med 60 prosent sannsynlighet, sier Ørner til BT.

Køen i det offentlige helsevesenet er i praksis ofte svært lang. Folk kan bli gående sykmeldt i månedsvis, før de kommer til for enkle operasjoner.

— Frustrasjoner som pasienter, leger og trygdekontor lenge har følt på kroppen, blir fikset gjennom Kjøp av helsetjenester. Nå har ordningen eksplodert, fordi pasienten vet om den. At tilbudet stoppes er tragisk for alle, mener Ørner.

— Også for Klinikk Bergen?

— Vi har investert mye i utstyr, og basert oss på personell som ikke er engasjert i det offentlige helsevesenet. Men vi går ikke konk om ordningen forsvinner, forsikrer klinikksjefen.

Det tror for øvrig ikke Ørner at kommer til å skje.

— Det ville vært vanvittig, og i strid med all sunn fornuft. Jeg nekter å tro at noen får til en bedre ordning som er like billig og like rask!