I dag mangler 50 prosent av lærerne i grunnskolen matematikk over et minimum. Det vil si at mange mattelærere bare kjenner faget fra da de selv gikk på videregående.

For dem som ikke innfrir minimumskravene, bør det stilles krav til obligatorisk etter— og videreutdanning, heter det i handlingsplanen fra Læringssenteret.

Her er andre viktige tiltak som foreslås for å skape større interesse for matematikk:

  • Spesielle matematikk- og teknologirom bør bygges på skolene. Slik blir faget mer konkret og anvendelig. IKT må tas i bruk i undervisningen på en bedre måte. Tiltak rettet mot jenter bør utvikles videre, og spesielle mattedager hvert år eller halvår bør innføres.
  • Elever som har spesiell interesse og talent for matte, bør få opplæring utover læreplanen, både på ungdomstrinnet og i videregående skole.
  • Foreldre spiller en viktig rolle for å motivere barna. De må få tilbud om grunnleggende mattekurs og god informasjon om den opplæring elevene får.
  • Rådgivere i skolen bør få bedre kompetanse.
  • I videregående må undervisningen tilpasses bedre de ulike studieretningene. På yrkesfag bør faget bli mer praktisk rettet.
  • Omfattende kompetanseheving blant lærerne må til. Nye læremidler og nytt utstyr bør tas i bruk.
  • Nasjonale vitensentre med interaktive utstillinger bør bygges.