• Landbruket i Åsane vil tape stort på næringsutbygging nord for Åsane kirke. Området mellom E 39/E16 og Dalaveien trengs som buffersone.

Det er Berit Jacobsen, Venstre-politiker i Åsane bydelsstyre, som argumenterer slik mot Nyborg Utviklings planer om næringspark på Nyborg i Åsane.

— Vi ser at landbruket i Åsane trenges mer og mer tilbake. Når næringsbygg kommer tett innpå, gir gårdbrukerne opp. Og hvem vet. Dersom næringsparken først blir bygget, er det et stort spørsmål om det stopper der, sier Berit Jacobsen til Bergens Tidende.

Grønn korridor

Hun opplyser at Åsane bydelsstyre tidligere i år vedtok å holde fast på området mellom Europa-veien og Dalaveien som et grøntområde.

— Vi som er med i Dalaelvens venner har et håp om at det skal bli opparbeidet en grønn korridor langs hele vassdraget, fra Langavatn til Kvernevika. Dette er viktig for å bevare det biologiske mangfoldet i området.

— Dessuten er nærheten til kirkegården viktig. Det truede området bør tjene som buffer også for den, og som en mulig utvidelse, dersom det skulle bli nødvendig, sier Berit Jacobsen.

Gror igjen

Styreformann Ole Johan Olsen i Nyborg Utvikling AS er ikke enig.

— At kirkegårder ligger tett inntil bebyggelse, er vanlig i byområder. Og det området som vi har tenkt å utbygge er dessuten i ferd med å gro igjen, slik at det ikke lenger vil egne seg som hekkområde for fugler. Det fremgår av rapporten om de biologiske verdiene i området.

Han legger til at et det vil bli sikret et grønt belte rundt tjernet hvor det biologiske mangfoldet kan bli ivaretatt. Likeså langs bekken som renner fra tjernet, sier Ole Johan Olsen.