• Kvinner må skjønne hva de gjør. De skal ikke gå rundt og være uskyldige, dumme vesener. Men vi har en kultur som gjør dem til det, sier mannsforsker Jørgen Lorentzen.

Han mener kulturen er slik at kvinnen er den som venter, mens mannen forfører. Mannen er den aktive part. Kvinnen den passive.

— Noen ganger kan kvinner gå for langt, fordi de er usikre på hva de egentlig vil. Tradisjonelt har ikke kvinnene vært handlende subjekter. Likestillingskampen har som et mål å få kvinnene til å bli nettopp det, sier Jørgen Lorentzen.

Som Laksevåg-lensmannen mener også Lorentzen at det å bruke hodet er et godt utgangspunkt for å hindre overgrep mot kvinner.

— Men først og fremst er det mennene som må bruke hodet, sier han.