• Skal vi få bukt med uønsket «hyblifisering» tror jeg det må lovendring til, sier byråd Tom Knudsen (Ap).

Knudsen medgir at kommunen i dag står uten virkemidler når leiligheter og hus blir omgjort til «bokollektiv» — slik som i tilfellet Amalie Skramsvei 1.

— Vi har sett det samme på Nedre Nygård der politikerne ønsket å regulere slik at vi fikk leiligheter tilpasset barnefamilier. Jeg har fått høre at noen av disse leilighetene i dag er utleid til grupper av studenter og er dermed i praksis blitt hybelhus, sier Knudsen.

«Hyblifiseringen» av sentrum var også tema i komité for miljø og byutvikling torsdag kveld. Der fikk byråd Tom Knudsen klar beskjed om at komitéen er opptatt av å unngå «hybelfisering», blant annet i sentrum.

— For et halvt år siden tok Fjellets Vel opp den omfattende utleievirksomheten i sentrum. Den gang påtok du deg å se på saken. Hva har skjedd siden den gang?

— Fjellets Vel hevdet blant annet at kommunen finansierer ulovlig utleievirksomhet gjennom husleiestøtte fra sosialkontoret og bostøtte. På den bakgrunn har jeg bedt boligkontoret redegjøre for hvilke rutiner kommunen har for å sikre at utleieforholdene er ryddige. Om nødvendig vil vi innføre nye administrative rutiner, sier Tom Knudsen.