Det foreløpige tallet for 2002 er minus 40 millioner.

— Underskuddet er stort, men ikke katastrofalt, sier fylkesrådmann Paul M. Nilsen til BT.

Tom-Christer Nilsen, Høyres fylkesordførerkandidat og fremste opposisjonspolitiker i fylkestinget ser det ikke slik:

— Etter min mening har koalisjonen Ap, KrF, Sp og Venstre lent seg makelig tilbake og ventet på at staten skulle løse problemene. Når det ikke skjer, har fylkeskommunen i mellomtiden tapt verdifull tid. Enden på visen blir å kutte i tjenestene. Regningen sendes med andre ord over til elevene ved de videregående skolene, sier Tom-Christer Nilsen.

Mye å nedbetale

Det oppsamlede underskuddet er nå oppe i 875 millioner kroner. Ca. 450 av disse er knyttet til spesialisthelsetjenesten (sykehusene) som staten har tatt over.

En gjeldsordning er innført, som gjør det mulig å legge den delen av underskuddet over i et lån. Resten av underskuddet skal nedbetales. Og lånet betales renter av, påpeker Tom-Christer Nilsen og legger til:

— I tillegg nyter Hordaland for øyeblikket godt av 120 millioner i ekstra rammeoverføring som fylket fikk «for mye» da sykehusene forsvant. Denne potten skal trappes ned over fem år.

Tapte muligheter

Som et eksempel på flertallets beslutningsvegring viser Høyres gruppeleder til forslaget om administrativt å slå sammen videregående skoler.

— Ikke populært, men bedre enn å ta timer fra elevene. Men hva skjer? Jo, flertallet utsetter saken og nedsetter en komité. Noen måneder senere konkluderer komiteen med nesten nøyaktig det samme.

Flertallet ga også fra seg en mulighet til å spare inntil 20 millioner i året ved å si nei til å konkurranseutsette deler av kollektivtrafikken, hevder Tom-Christer Nilsen, som mener hele driften av fylkeskommunen må gås nøye gjennom.

Avviser

Fylkesordfører Gisle Handeland avviser blankt anklagen fra Høyres gruppeleder: - Bare i år har vi flere ganger gjort upopulære vedtak for å få budsjettet i balanse. I mars kuttet vi 15-20 millioner da barnevernsbudsjettet sprakk. I sommer hadde vi en runde der vi tok over 50 millioner, sier Handeland.

Fylkesordføreren akter heller ikke akseptere at helseunderskuddet skal bli liggende igjen i fylket: - Det mener jeg er urimelig og urettferdig, sier han.

På tampen av året kom meldingen om svikt i de nasjonale skatteinntektene. Nylig kom en ekstraregning på 20 millioner fra Statens Pensjonskasse. Bare det utgjør halve underskuddet.