• Retten kan trygt frifinne kaptein Sverre J. Hagland. Det sa forsvarer Per Magne Strandborg i sin prosedyre i Sunnhordland tingrett i dag.

Hagland har ført bevis for sin uskyld i løpet av rettssaken, mente Strandborg.

Advokaten fyrte dessuten kraftig løs mot HSD og Sjøfartsdirektoratet.

Han slo fast at HSD-systemet har hatt en passiv holdning til sikkerhet like fra styret og ned til de ulike avdelingssjefene.

— Dette har skap en falsk trygghet hos dem som seiler hurtigbåtene, mente Strandborg.

Han rettet det kraftigste skytset mot Sjøfartsdirektoratet. Det er ingen tvil om at direktoratet og enkeltpersoner der har utvist grov uforstand i tjenesten, slo hans fast.

Strandborg viste til at utstedelsen av sertifikatene til «Sleipner» i altfor stor grad var basert på muntlig saksbehandling.

— Noen sa at alt er ok. Det var utrolig nok tilstrekkelig til å godkjenne «Sleipner» for passasjertrafikk, sa Haglands forsvarer. Han slo fast for sine egne del at båten overhodet ikke var sjødyktig.

I RETTEN: Sverre J. Hagland møtte i retten sammen med sin forsvarer, Per Magne Strandborg.
FOTO: TOR HØVIK