— Vi jobber litt mer med leksene enn andre og henger kanskje ikke så mye ute i fritiden, sier elevleder Jorunn Rogde og varamann til ledervervet, Eivind Bugge Halvorsen, til Bergens Tidende. De mener det kan være en medvirkende årsak til at Danielsen ungdomsskole kommer best ut i Bergen.

Omdiskutert

Karakterene ble diskutert på alle lærerrom på Vestlandet i går. Lærerne ved Danielsen skole feiret med Piano-dessert fra Tine, en gjenstående rest fra julefesten. Høyt og tydelig sier en av lærerne at det selvsagt er de gode lærerne som er årsaken til at elevene gjør det så godt.

— Er dere snille med elevene og gir dem gode karakterer?

— Nei, avviser lærerne. De opplyser at elevene i fjor gjorde det litt bedre i standpunkt i muntlig og litt dårligere i matematikk skriftlig. Det er vanlig også ved andre skoler.

Rektor Helge Thomsen mener foreldrenes oppfølging av barna er avgjørende. Ifølge skolens inntaksreglement er det de som søker først, som får plass. Hvert år har mellom 10 og 20 elever søkt før de er ett år. Mellom en tredjedel og halvparten av elevene får plass fordi de har søsken ved skolen. Foreldres bakgrunn teller ikke ved opptak. Bare få elever kommer fra Kalfaret. Spredningen på elevene er større enn før.

- Alle er venner

— Dere driver en kristen skole. Er det å være kristen synonymt med gode karakterer?

— Nei, alle mennesker er verdifulle. Vi viser at vi bryr oss om elevene. Også for oss er det viktig å vise omsorg for de svake. Hvert år tar vi opp noen elever på sosialt og medisinsk grunnlag. Klart vi vil skape en god skole, men vi vil også bli vurdert ut fra vår egenart, å vinne og bevare unge for Kristus, understreker Helge Thomsen.

«Å være lærer er kunsten å omgås barn på en slik måte at man vekker og dyrker deres følelse, deres forstand og deres vilje», står det på vinduet til rådgiver Marit T. Vatnedal.

— Det er ikke det å være flink som betyr mest på skolen. Alle er venner. Ingen holdes utenfor. Folk er flinke til å inkludere nye, mener Jorunn Rogde og Eivind Bugge Halvorsen. Samtidig vet de at det er viktig å sikre seg gode karakterer om de har spesielle mål i livet.

GODT MILJØ: Elevlederne Jorunn Rogde og Eivind Bugge Halvorsen synes miljøet ved skolen er godt og at ingen holdes utenfor.<p/>FOTO: TOR KRISTIANSEN