• Jeg er syk. Det er derfor jeg stjeler. Om politiet vil beskytte samfunnet, vil i alle fall ikke to år i fengsel hjelpe.

Kim Aron Eriksen godtar ikke politiets argumentasjon. Han hører ikke hjemme i en fengselscelle, men i et behandlingsopplegg.

— Jeg har et rusproblem, og hvis samfunnet ikke tilbyr meg behandling, vil jeg sannsynligvis stjele igjen. Løsningen er ikke fengsel, men metadon, fast jobb og stabile boforhold, sier 29-åringen.

Trist rekord

Eriksen har misbrukt alkohol og narkotika i to tredjedeler av livet. Han drakk øl i friminuttene på skolen, og begynte med heroin allerede som 14-åring.

De siste årene har han satt en trist norgesrekord. Ingen andre er fengslet og domfelt like hyppig som ham.

— Tre uker i frihet. Det er rekorden min. Oftest går det bare noen få dager før politiet pågriper meg. Jeg løslates uten penger, bolig eller noen form for ettervern. Hva forventer de skal skje?

Eriksen reagerer sterkt på politiadvokat Vigerusts uttalelser om at samfunnet må vernes, at det ikke er håp om forbedring.

— Han kjenner verken meg eller min situasjon. Påstanden han la frem i retten er helt utrolig. Vigerust har ikke forstått noe som helst. Han skyter høyt over mål.

Til og med uskyldig

Det er ikke få bergensere som har hatt et ublidt møte med Kim Aron Eriksen. Listen over naskerier og tyverier er blitt oppsiktsvekkende lang.

— Forstår du ikke at samfunnet må reagere, at du gjør livet surt for mange lovlydige borgere?

— Hvor surt jeg gjør livet for andre, vet jeg ikke. Men at livet mitt er surt, det er jeg sikker på.

Eriksen har bestemt seg for å anke en eventuell fellende dom for gitartyveriet, uansett hvilken straff han ilegges.

— Jeg har for vane å tilstå det jeg har gjort. Denne gangen er jeg faktisk uskyldig. Jeg har aldri stjålet noens gitar.

— Hva gjør du hvis du blir frifunnet?

— Da flytter jeg fra Bergen. Jeg har lyst å ta et sikkerhetskurs i Molde, kanskje få meg jobb på sjøen?

— Og hva gjør du hvis det blir to års fengsel?

— Ja, hva skal jeg gjøre?