Temaet ble i går diskutert på Tannlegeforeningens landsmøte, som pågår i Grieghallen og på Hotel Norge. Hele 2600 tannleger, tannpleiere og tannteknikere er påmeldt.

— Flere fylkeskommuner bryter loven ved at eldre og uføre ikke får tannpleie de har krav på. Det gjelder både på institusjoner og i hjemmesykepleien, sier Carl Christian Blich, president i Den norske tannlegeforening.

Får ikke hjelp

Bare åtte prosent av brukerne av hjemmesykepleie i Oslo fikk behandling i fjor. Også for andre fylker er statistikken fra Statens Helsetilsyn dyster lesning.

— Det er rett og slett et vakuum i flere deler av landet. Fylkeskommunene har systematisk unnlatt å gi hjelp til eldre og uføre. Samtidig er det overkapasitet av tannleger i privat sektor i sentrale strøk, sier Blich.

Han mener det er et problem at privatpraktiserende tannleger klumper seg sammen i byene, mens distriktene lider.

En mulig løsning kan være å innføre en slags fasttannlege-ordning, etter mønster av den nye fastlegeordningen.

Tror på stykkpris

— Jeg har tro på at deler av fastlegeordningen kan brukes også for tannhelsetjenesten. En stykkprisfinansiering for pasientene kan være til fordel for alle parter. Det er viktig å understreke at dette ikke er et spørsmål om tannlegenes lønnssystem, men om å skaffe et tilbud til dem som trenger det, sier Blich. Han tror stykkprisfinansiering i praksis vil frata privatpraktiserende tannleger muligheten til å etablere seg i sentrale strøk.

— Vi er enige med Kommunenes Sentralforbund og Statens Helsetilsyn om å sette oss ned og ta en grundig diskusjon om dette. Vi er nødt til å få noen løsninger på bordet, sier Blich.