Han går på denne måten ut mot partifellen Inge Lønning, som i gårsdagens Bergens Tidende uttalte at Høyres gruppe på Stortinget er splittet i denne saken.

«Dei er som i alle andre parti når det står om lokaliseringsspørsmål: splitta,» sa Lønning.

Dette er et inntrykk Oddvard Nilsen gjør det han kan for å svekke. Mindretallet i Høyres gruppe er så lite at «splitta» ikke er dekkende for situasjonen.

Han reagerer i det hele tatt på Lønnings kritikk av måten saken er håndtert på så langt. Lønning er sterkt kritisk til Normans håndtering av saken. Den kritikken deles ikke av Nilsen.

— Mitt inntrykk er at Norman tverrpolitisk berømmes for håndgrepet i denne saken med å foreta utflytting av flere tilsyn. Mange har ønsket å gjennomføre en utflytting, men ikke har maktet å gjøre det så langt. Jeg mener denne utflyttingen er solid fundert. Mange høyt utdannende mennesker utenfor hovedstaden lytter hoderistende til påstandene om at det ikke finnes kompetanse der ute. Vi vet alle at det finnes betydelig kompetanse i Bergen, i Haugesund og i Bodø.

Inge Lønning sier det er flertall i Stortinget for å behandle tilsynene ett for ett og ikke som en pakke, slik regjeringen ønsker. En slik behandling kan i verste fall stoppe hele utflyttingen, fordi det kan splitte den tverrpolitiske distriktsalliansen som har vært for en utflytting av statlige tilsyn.

— Mitt inntrykk etter kontakt med alle partier er at denne saken kommer til å gå greit. Selvsagt skal saken behandles, og jeg kan ikke garantere utfallet, men jeg tror dette blir behandlet samlet.