• Utslippene av technetium er ingen trussel mot havmiljøet langs norskekysten, fastslår pressetalsmann Nigel Monckton i British Nuclear Fuels Ltd, selskapet som eier Sellafield-anlegget.

Overfor BT hevder talsmannen at det ikke finnes noe vitenskapelig grunnlag for å hevde at de radioaktive utslippene innebærer "uakseptabel forurensning" av havområdene utenfor Norge eller i Nord-Atlanteren. Uttalelsene fra pressetalsmann Monckton står i sterk kontrast til den sterke bekymringen norske eksperter gir uttrykk for.Både Statens strålevern og Havforskningsinstituttet mener den norske regjeringen må jobbe for å få stanset de radioaktive utslippene fra Sellafield-anlegget, og som har ført til at konsentrasjonen av technetium i hummer, skalldyr og tang har økt.— Vi ønsker ikke at havet utenfor Norge blir en dumpingplass for atomavfall. De radioaktive stoffene sprer seg, og vi blir aldri kvitt dem, har havforsker Lars Føyn uttalt.Fakta/ Sellafield-utslipp * Nye målinger viser at den radioaktive forurensningen av kysten utenfor Vestlandet er blitt mangedoblet siden midten av nittitallet. Årsaken er utslippene av det radioaktive stoffet technetium fra atomgjenvinnings-anlegget Sellafield ved Irskesjøen. * Konsentrasjonen av technetium i skalldyr langs norskekysten er større enn tidligere antatt. Både Statens strålevern og Havforskningsinstituttet støtter regjeringens krav til britene om at utslippene må stanses. Årsaken er man ikke kjenner de miljømessige langtidseffektene av forurensningen.* Regjeringen frykter at den økte radioaktive forurensningen kan få store negative konsekvenser for norsk fiskerinæring. Miljøverndepartementet karakteriserer de britiske planene om å forlenge dagens utslippstillatelsen ved Sellafield-anlegget som "uakseptable" og "irrasjonelle".