BT har de siste dagene opplevd at flere skoleledere og ledere for andre etater ikke har villet uttale seg til avisen om budsjettet, fordi de har oppfattet at dette ikke ble satt pris på av deres overordnede.

— Dette er akkurat det motsatte av det jeg har gitt uttrykk for, sier byrådsleder Monica Mæland.

Hun skal møte 90 ledere i Bergen kommune i dag og kommer på det møtet til å si at kommunens ledere har anledning til å uttale seg om budsjettet.

— Dette er ikke noe Venstre står for. Vi ønsker synspunktene velkommen. Vi har bedt rektorene om å avgi uttalelse om våre forslag. Det er meningsløst å gi dem munnkurv, sier byråd Hans-Carl Tveit.

Robert Rastad sier kommunen nok står overfor en utfordring når det gjelder å få kommunale ledere til å forstå at det er lov å uttale seg om disse sakene.

— Det er ikke fra informasjonsavdelingens side lagt noen form for restriksjoner på folks uttalelser, sier han.

Etter det BT kjenner til er det bydelsdirektør Ågot Himle som har gitt rektor ved Fridalen beskjed om at hun hadde gått for langt i sine uttalelser. I går kveld fikk BT ikke fatt i Ågot Himle for kommentar.