• Vi føler ikke at det er noen grunn til å føle uro på grunn av helsefare, sier informasjonsdirektør i BKK, Kjell Harald Lunde.

Lunde sier likevel han har forståelse for protestene som er kommet mot linjen i Kyrhagen.

— Jeg skjønner godt at folk ikke ønsker å ha en slik kraftlinje gjennom boligfeltet sitt, i alle fall med hensyn til at det er skjemmende. Det er da også grunnen til at vi har utredet en løsning med jordkabel som et av alternativene til trash, sier Lunde.

Han påpeker at det nå er Olje- og energidepartementet som må ta stilling til klagene.

— Vi har fått en konsesjon som er anket til departementet, og vi må avvente deres avgjørelse. Deretter vil vi vurdere situasjonen på nytt.

Lunde opplyser at totalkostnaden for ledningen er 36 millioner kroner.

— De 3,4 millionene ekstra for jordkabling er mange penger. Det foreligger føringer fra myndighetene om å finne den mest økonomisk gunstige og samtidig forsvarlige løsningen. Derfor har vi søkt om konsesjon for luftledning og ikke kabelløsning, sier Lunde.