Erik Hatlem, oppvekstsjef i Bergenhus bydel, bekrefter rot med søknaden fra Bergens Barneasyl.

— Da kommunen ble bydelsorganisert, skjedde det noe som gjorde at søknaden forsvant. Vår innstilling til byrådet er at kommunen overtar driften av Bergens Barneasyl, på grunn av det sosialpolitiske og bygningshistoriske ved barnehagen.

— Dette har tatt tid?

— Behandlingen kunne helt sikkert gått raskere. Byråd for barnehage-, skole og idrett, Anne Gine Hestetun, bekrefter overfor Bergens Tidende at saken om Bergens Barneasyl omsider har nådd hennes pult.

— Det blir feil å kommentere saken før den har vært oppe for byrådet om to uker, men jeg forsikrer at jeg tar den på alvor, understreker Hestetun.

Avventer saken

Kommunaldirektør Harald Noss ved byrådsavdelingen for barnehage, idrett og skole ønsker heller ikke å kommentere saken før den er behandlet i byrådet. – Vi har avventet saken i forhold til utviklingsplanen for barnehager. Det har vært signalisert fra bystyret av det ønskes flere private barnehager, ikke kommunale. Bergens Barneasyl har hatt den samme kommunale støtten som andre pr. barn. De andre barnehagene har hevet satsene. Bergens Barneasyl har valgt ikke å gjøre det. De er ikke verre stilt enn andre private barnehager.

«Til bystyret»

Noss peker på at muligheten til å søke moderasjonsordningene for barnehagesatser er den samme for foreldrene ved Bergens Barneasyl.

— Denne saken er av en slik karakter at jeg regner med den må videre til bystyret.

— Hva betyr det?

— Da vil den først komme opp i byrådet om to uker, deretter gå videre som innstilling til komitéen for kultur, idrett og oppvekst, og deretter til bystyret.

— Når vil det skje?

— Bystyremøtet blir i desember, opplyser Harald Noss.