— Vi ønsker å være best på sikkerhet. Jeg mener vi har gjort det som er i vår menneskelige makt for å ta tak i dette etter ulykken, sa Bleie i Sunnhordland tingrett i formiddag.

Overrasket

Bleie hadde lang bakgrunn fra oljeindustrien da han kom inn i HSD-styret i 1996. Han ble overrasket over det som møtte ham.

— Fokuset på HMS (helse, miljø og sikkerhet, journ. anm.) var ikke så sterkt som jeg var vant til. I oljebransjen var det alltid slik at sikkerhet og helse stod øverst på dagsordenen i styrer og ledelse. Slik var det ikke i HSD på dette tidspunktet. Men det er jo langt fra slik at sikkerhetskulturen var dårlig, forklarte HSD-styrelederen.

— Etter ulykken er imidlertid HMS-tiltak satt i system, slik jeg er vant til fra oljeindustrien. Da tenker jeg ikke bare på regelverket. Vi bryr oss ikke bare om kravene, men gjør mer dersom vi mener det er nødvendig, hevdet han videre.

Ulykkeskommisjonen gikk hardt i rette med sikkerhetskulturen i rederiet, som er enerådende på passasjertransport i store deler av Hordaland.

— Jeg synes kommisjonen var for bastant. Vi kunne gjort mer, det er riktig. Men det er ikke riktig at fokuset på sikkerhet nærmest var fraværende.

Formidabelt tap

Bleie mente det var hevet over enhver tvil at HSDs økonomiske tap etter ulykken har vært formidabelt. Aktor Eirik Stolt-Nielsen var ikke like sikker.

— Omsetningen deres økte jo fra år 1999 til 2000?

— Jo, men det er ikke hele bildet. Saken ble en enorm belastning for oss, forklarte styrelederen.

Han viste også til kostbare sikkerhetstiltak og nødvendige investeringer.

I år 2000 gikk selskapet med et underskudd på 65 millioner kroner. I 1999 var underskuddet på 3,5 millioner.

— Kan du sette en prislapp på ulykken, undret aktor.

— Det vil jeg ikke tørre. Men det er et vesentlig beløp vi snakker om.

— Jeg har sett tallet 100 millioner kroner nevnt?

— Det vil jeg verken bekrefte eller avkrefte.

Bleie ville heller ikke svare konkret på hvor mye HSD brukte på sikkerhetstiltak.

— Hvilken stilling har HSD i sitt marked i dag?

— Vi har heldigvis fått passasjerene tilbake, og nå la vi nylig frem et halvårsresultat på 20 millioner kroner. Det er vi stolte over.

HSD-TOPPENE: Konsernsjef Dagfinn Neteland (t.v.) i HSD og styreformann Jakob Bleie fotografert før retten ble satt for første dag av Sleipner-rettssaken i Sunnhordland.
FOTO: MARIT HOMMEDAL, SCANPIX