• Det er ikke første gang at politiet løslater fanger i varetekt, og deretter lar sykehuset ta seg av dem. Det sier Jorund Liland, avdelingsleder ved akuttmottaket på Haukeland universitetssykehus.

— Det virker jo svært underlig at sykehuspersonell ene og alene får ansvaret for personer som rettsapparatet vil ha bak lås og slå?

— Ja, men slik er det. Vi trenger klarere definisjoner av hvem som har ansvaret. I dag fungerer ikke samarbeidet med politiet slik det burde. Når ordensmakten ikke lenger mener det foreligger noen sikkerhetsrisiko, forlater de sykehuset. Dersom vi er uenige, og insisterer på vakthold, er det sykehuset som må ta regningen, sier Liland.

Hun legger til at sykehusledelsen også tidligere har tatt problemet opp med Hordaland politidistrikt, og at man nå er i dialog om å bedre rutinene.