— Generelt kan vi si at risikoen for skred er middels stor om dagen. Vi har ikke funnet det nødvendig med spesielle tiltak, sier informasjonssjef Kjell Hauge i Norges Geotekniske Institutt.

— Men selvsagt er enkelte steder spesielt utsatt. Og vi vet jo at riksvei 7 i det aktuelle området er i faresonen, legger han til.

Hauge advarer mot det han kaller «skredpanikk».

— Været er det ikke noe å gjøre med. Det går mange skred i dette landet, de fleste uten personskader. Dette skredet ville neppe blitt registrert, dersom ikke bussen hadde kjørt forbi. Her er det snakk om ekstreme og ulykksalige tilfeldigheter, sier informasjonssjefen.