— I Os har vi leiet rådhus. Da blir leieutgiftene ført som administrasjon. Det sammenliknbare tallet er 400 kroner lavere, sier Søviknes.

Ordføreren påpeker dessuten at det er like viktig å se på hva kommunene får ut av pengebruken, som hvor mange penger som brukes.

— Ut ifra pengene vi bruker, kan det se ut som at barnehager er et forsømt felt i Os. I realiteten har vi full dekning - alle som søker får plass.

Forklaringen på at barnehageutgiftene i Os er lavere enn i de øvrige omegnskommunene er utstrakt samarbeid med private barnehageeiere, sier Søviknes. Kommunen gir gratis tomt og garanti, de private bygger og driver.

Når Os bruker hele 367 kroner pr. innbygger på kommunal næringsvirksomhet, er forklaringen en millionregning til firmaet som sto for BKK-salget. Her ble sluttregningen 4,6 millioner kroner - det utgjør stort sett hele den kommunale næringsvirksomheten.