• Det er ikke bilen som redder liv, men hjelpen som kommer med bilen, påpeker saksordfører Are Tomasgard (Ap).

Tomasgard har ledet arbeidet med ambulanseplanen og er forberedt på et utkantopprør.

Protestene til tross; Innbyggerne i Hordaland vil få bedre ambulansetjeneste med den nye planen, hevder Tomasgard og begrunner det slik:

— Plasseringen av ambulansene er en balansegang mellom tiden det tar å nå frem til pasienten og kvaliteten på den behandlingen som ambulansepersonalet kan gi.

- Dagens system for dårlig I dag tar det kanskje ti minutter å nå pasienten og 40 minutter å kjøre til sykehuset.

— Kravet vårt er at ambulansen skal nå pasienten innen 25 minutter. Til gjengjeld kan da personalet i bilen med hjelp av telemedisin sette en livreddende diagnose og starte behandlingen der og da.

— Men også i dag redder ambulansesjåførene mange liv?

— Jeg er klar over at en del ambulansepersonell gjør kjempeinnsats. Men dagens system er ikke bra nok, hevder Tomasgard.

- For dårlig i Øygarden Tomasgard understreker imidlertid at de synspunktene som kommer på høringsrunden vil bli lyttet til. Og noen ambulanser fins det sterke argument mot å flytte, medgir han.

— Øygarden, Oma, Masfjorden og Jondal skulle jeg gjerne sett bedre dekket enn det planen legger opp til.

Are Tomasgard minner om at plasseringen av ambulanser ikke må ses isolert. Planen legger nemlig opp til å bygge opp et nett av akuttførstehjelpere, mange med egen bil, som kan være på plass før ambulansen når frem.