• Hva slags opplæringstilbud som gis til fosterforeldre varierer fra kommune til kommune. Ofte er tilbudet altfor dårlig, sier Svein Arne Karlsen i Norsk fosterhjemsforening.

Svein Arne og konen Ingrid D. Karlsen har vært fosterforeldre i 24 år. De er ikke overrasket over den ferske rapporten, som blant annet viser at opplæring av fosterfamilier og kriseberedskap er dårlig i Hordaland.

— Støtteapparatet fosterforeldre møter varierer fra kommune til kommune. Men jevnt over er opplæringstilbudet for dårlig. Også avlastningstilbudet er dårlig mange steder, sier Svein Arne.

Han poengterer viktigheten av å gi vordende fosterforeldre opplæring.

— Opplæring er en forutsetning for at et fosterhjem skal fungere. Flere fylker gir dem som skal bli fosterforeldre et svært godt opplæringstilbud. Opplegget gir blant annet innføring i lov og rett knyttet til det å være fosterforeldre, psykologi, håndtering av ulike problemsituasjoner og liknende. Tanken er at dette opplegget skal innføres i hele landet, men foreløpig er ikke Hordaland blant fylkene som tilbyr dette, sier Svein Arne.

Ekteparet kjenner også til problemet med for få fosterhjem.

— Jeg tror mange vegrer seg for å ta imot et fosterbarn. Jeg kjenner flere fosterforeldre som fraråder familie og venner å ta på seg denne oppgaven, fordi de opplever at det er mye arbeid og lite hjelp å få. Dersom støtteapparatet rundt fosterfamilier hadde vært bedre, ville det nok vært letter å rekruttere familier, sier Ingrid.

Selv er ekteparet storfornøyd med tilværelsen som fosterforeldre.

— Å være fosterfar er utfordrende, morsomt og ekstremt lærerikt. Det gir rett og slett livet en ny dimensjon, sier Svein Arne.

FOR DÅRLIG OPPLÆRING: Svein Arne og Ingrid D. Karlsen mener opplæringen til vordende fosterforeldre i Hordaland er for dårlig. - Vi har vært heldige, men jeg har snakket med mange fortvilte fosterforeldre som føler de får for lite hjelp fra barnevernet, sier Svein Arne.<p/>FOTO: KNUT EGIL WANG