— Helt opplagt. Det finnes verken midler eller kapasitet til å ta unna flere pasienter enn det Haukeland gjør i dag, sier Lekven, som er styremedlem i Helse Vest.

Kreftpasienter i kø

Han har selv finregnet på tallene fra Helsedepartementet som viser en grov skjevfordeling av ressursene til de ulike helseforetakene.

— Det er uholdbart når kreftpasienter på Haukeland må stå i kø for å få strålebehandling, sier Lekven.

Han sier det er like alvorlig at pasienter må vente for å få stilt kreftdiagnoser.

Lekven mener pasientkøene på Vestlandet kunne vært unngått dersom Helse Vest hadde hatt en milliard mer å rutte med.

Men pasientkøen ved onkologisk avdeling er på langt nær så stor som ved Øre-nese-hals-avdelingen. Der står flere hundre personer i kø for å få neseskilleoperasjon. Ventetiden for denne pasientgruppen er nærmere to år.

Avdelingsoverlege Per Gunnar Liavåg ved Øre-nese-hals-avdelingen er ikke i tvil om at Haukeland kunne redusert køen betraktelig med mer midler.

Venter på hofteoperasjon

Haraldsplass Diakonale sykehus har fire ukers ventetid for pasienter med kreftdiagnose.

— I tillegg har vi et betydelig kapasitetsproblem innenfor ortopedi og kirurgi, opplyser sykehusdirektør Eivind Hansen.

— Ved å satse på et dagkirurgisk senter så vil vi kunne ta unna en god del av køen. Vi har konkrete planer om dette, sier Hansen.

Hagavik Kysthospital sliter også med lange ventelister.

I dag er 124 pasienter klarert for hofteoperasjon, likevel er ventetiden seks måneder.

I kø for ryggoperasjon

For ryggpasienter er situasjonen langt verre. Hagavik har 472 personer med ryggplager på listen. Disse har ikke engang fått komme til poliklinisk undersøkelse. Ventetiden for ryggpasienter er over et år.

— Vi har ikke hatt tid til å se på dem, sier avdelingsoverlege Ole Dankert Lunde til Bergens Tidende.

Han opplyser at både hofte- og ryggkøen kunne blitt redusert i løpet av kort tid dersom det bare hadde vært nok midler.

— Vi er i stand til å foreta 160 ekstraoperasjoner for rygg- og hoftelidelser i året. I dag er det bom stopp. Det blir ikke foretatt en ekstra operasjon, noe som er beklagelig, sier Lunde.

FAKSIMILE: BT skrev torsdag om de økonomiske betingelsene for sykehusene på Vestlandet.