• Det nye torgteltet er altfor langt og dominerende i bybildet. Dessuten er den hvite fargen feil. Nei, dette var helbom.

Landskapsarkitekt Arne Smedsvig er mildt oppgitt over torghandlernes nye salgstelt på Fisketorget.

— Jeg har absolutt forståelse for torghandlernes behov for en mindre utsatt arbeidsplass i vinterhalvåret, men man kan ikke komme med et nesten seksti meter langt telt som svar på det problemet, sier Smedsvig.

Sammen med firmapartner Terje Kalve var han med i prosjektgruppen Next to Nothing, som tidlig på 1990-tallet vant konkurransen om å få utforme de åpne byrommene i Bergen sentrum - som Torgallmenningen og Fisketorget.

— Filosofien den gang var at de rene byrommene skulle tilføres minst mulig nytt i form av bygg og installasjoner, sier Smedsvig.

På Torget skulle det bare være fiskekummer. Derfor var det med undring han i helgen så det hvite teltet reise seg i en av byens storstuer.

Litt sjokkskadd

— Som byborger er jeg faktisk litt sjokkskadd. For det finnes helt sikkert andre og bedre måter å ivareta torghandlernes jobbsituasjon på, mener Smedsvig.

Han er av den oppfatning at Fisketorget er en så viktig plass for Bergen, at en installasjon her nærmest bør behandles og byggemeldes som et vanlig bygg.

— Og hvis vi snakker om et telt bør det i hvert fall ikke være så stort og dominerende som dette teltet er blitt. Det bør brytes opp i mindre enheter, for eksempel i tre telt ý med rom mellom. Smedsvig mener at det riktige utgangspunktet vil være at det blir tegnet alternative løsninger - løsninger som blir sett og vurdert i forhold til fasadene bak og i bysammenhengen generelt.

Andre svar enn telt

— Resultatet må bli et estetisk løft for Torget, og det finnes sikkert gode løsninger, mener han. Og antyder samtidig at det også kan finnes andre svar enn telt.

— Kanskje kan det være en løsning å utstyre torghandlerne med varmedresser med stikkontakt i ryggen, spøker han, for å illustrere bredden av mulige løsninger.

— Hvem skal ta initiativet til den saksbehandlingen du skisserer?

— Tja, det er det vel Torget i Bergen a/s som må gjøre. Men de må jo gjerne rådføre seg med andre, for eksempel Det Nyttige Selskab, sier Arne Smedsvig.

FOR STORT OG HVITT: Det nye torgteltet er altfor dominerende, mener landskapsarkitekt Arne Smedsvig.
ARKIVFOTO: MARITA AAREKOL