• Vi vil strekke oss langt for å imøtekomme et ønske om å delta i jervejakten, sier oppsynsmann Sverre Tveiten i Statens naturoppsyn til Bergens Tidende.

— Vi har andre jegere å sette inn i Vest-Jotunheimen enn ulvejegerne som ble benyttet i Østerdalen, men tiden er knapp frem til 6. april som er siste frist, sier Tveiten.Med stort innrykk av turfolk i påskefjellet er all jervejakt i de populære områdene omkring Turtagrø i Jotunheimen umulig i perioden fra 6. til 16. april ifølge Steinar Mørkrid i Fortun.