Det sier Robert Bjerknes, klinikksjef ved Barneklinikken ved Haukeland universitetssykehus. Han forsikrer at det finnes klare rutiner for behandling av unge voldtektsofre.

— Sykehuset har et eget team med barnelege, sosionom, gynekolog, sykepleier og barnepsykolog. Det finnes skriftlige rutiner for både akutt undersøkelse, behandling og langtidsoppfølging. Alt annet ville vært uforsvarlig, sier Bjerknes.

Politiet informert

BT skrev i går at et 12 år gammelt voldtektsoffer ikke hadde fått tilbud om hjelp. Bistandsadvokat Mette Cecilie Greve gikk ut med hard kritikk av helsevesenets rutiner.

— Det er helt absurd, men barn som blir voldtatt får ikke oppfølging, sa Greve.

Ledelsen ved Barneklinikken reagerer sterkt på uttalelsen. De viser til at det finnes klare rutiner, og at både politiet, Legevakten og barnevernet er kjent med disse.

— Rutinene ble senest gjennomgått i juni 2002. Det er utrolig at noen hevder at det ikke finnes et opplegg, sier Bjerknes.

I rutinene heter det at personer under 15 år, som kan ha vært utsatt for seksuelle overgrep, henvises til Haukeland Universitetssykehus for somatisk undersøkelse. Det skal alltid gis tilbud om videre oppfølging.

- Har fått tilbud

Bjerknes sier at den aktuelle 12-åringen har fått et oppfølgingstilbud fra sykehuset. I går tok de involverte fagpersoner likevel igjen kontakt med offerets foreldre. - Vi har gitt et fornyet tilbud til jenten og foreldrene, og håper at eventuelle misforståelser nå skal være ryddet av veien.

— Men vi skal alltid forsøke å forbedre oss, og i etterkant av denne saken vil vi gå gjennom alle rutiner på nytt, sier klinikksjefen.

- Ikke overrasket

Legevaktsjef Frank van Betten er ikke overrasket over det mangelfulle tilbudet Haukeland skal ha gitt den 12 år gamle jenten.

— Det er ikke første gang rutinene har sviktet, sier han.

Ifølge van Betten skal legevakten flere ganger det siste året ha vært i kontakt med Haukeland universitetssykehus og bedt om at behandlingstilbudet til barn som er blitt voldtatt bedres.

— Det foreligger rutiner som sier at Haukeland skal ta seg av behandlingen av barn under 15 år. Likevel har legevakten det siste året undersøkt og gitt psykologhjelp til to barn som er blitt voldtatt, fordi de har følt at de ikke har fått god nok hjelp på Haukeland. Til sammen fikk vi i fjor mellom fem og ti henvendelser om manglende tilbud til voldtatte barn på Haukeland, sier van Betten.

Han mener rutinene som foreligger er gode nok, men tror dårlig kommunikasjon gjør at tilbudet ikke fungerer etter intensjonen.

Direktør i Helse Vest, Anne Kverneland Bogsnes, avviser van Bettens påstander om at rutinene stadig svikter.