— Spesielle omstendigheter har gjort at det er blitt rot med medlemslistene i år, men dette er vi i ferd med å rydde opp i, sier Ferman Ali Sulevani, forstander i Det islamske kultursenter, til Bergens Tidende.

– Godkjent navneliste

— Mange av våre medlemmer flytter uten at de sier ifra. Det gjelder både studenter og folk som får seg arbeid på andre kanter av landet. I fjor ble det dessuten opprettet flere nye islamske organisasjoner i Bergen. Mange av våre medlemmer har meldt overgang til dem, uten at vi har fått beskjed om det. Navnelisten som jeg sendte til kommunen i år, er den samme som fylkesmannen godkjente i fjor, sier Sulevani.

Selv er han flyttet til Drammen. Han har sagt seg villig til å fortsette som forstander, frem til det velges et nytt styre i desember.

Ett av medlemmene vi treffer på Det islamske kultursenter, forteller at det er liten kontinuitet i ledelsen. Alle verv er frivillige, og det er vanskelig å få folk til å sitte i flere perioder. - Rot kan det ryddes opp i. Men så lenge det er religionsfrihet i Norge, blir det feil å straffe ved ikke å gi støtte i det hele tatt, mener Ferman Ali Sulevani.

- Skyldes en glipp

Forstander i Den islamske forening, Haris Hindic, sier at han vil klage på avslaget fra Bergen kommune.

— Vi har lagt ned et enormt arbeid i å oppdatere og føre medlemslister slik kommunen har bestemt.

Men da søknaden om støtte skulle sendes før sommerferien, er feil liste blitt printet ut og lagt ved. Det var en glipp, og det er beklagelig. Men vi har altså ikke forsøkt å lure noen, sier Haris Hindic.

— En tidligere forstander er jo blitt avsatt, på grunn av rot med medlemslister?

— Han sendte inn gamle medlemslister, uten å oppdatere dem. Selv om han handlet i god tro, måtte han gå av. For oss ble saken en lærepenge. Vi har derfor brukt lang tid på å forsikre oss om at medlemslistene er korrekte. Dette arbeidet er både tids- og ressurskrevende, da medlemmene er lite flinke til å melde ifra når de flytter eller når de går over til andre foreninger, sier Haris Hindic.