— Gitt at det BT skriver er riktig, har de som har samarbeidet om dette gått over en grense, sier bystyremedlem for Høyre, Mette Nora Sætre.

— Det er underlig at noen i partiet samarbeider med politiske motstander for å posisjonere seg selv i forhold til egne partifeller og oppnå fortrinn.

Sætre kjenner ikke til at det har foregått slikt organisert samarbeid tidligere.

— Slengere er noe man oppnår som en honnør fra andre partis velgere. Det er ikke noe man vet om på forhånd, og man slenger ikke andre for å få tilsvarende tilbake.

— Bør Høyre undersøke saken nærmere?

— De kan umulig bare overse jeg. Jeg antar partiledelsen vil forsøke å finne ut hva som kan være i det. Selv vil jeg ikke ta noe initiativ.

— Det er Martin Smith-Sivertsens støttespillere som har fått stemmehjelp. Overrasker det deg.

— De har vært flinke til å jobbe for seg, men dersom dette er riktig så er det overraskende. Du har gått over en grense, og slikt tiltror man ikke sine partifeller.