• Forsikringsselskapene har gått for langt i mistenksomhet mot sine kunder, sier advokat André Fimreite i NAF. Han mistenker selskapene for i enkelte saker å spekulere i at folk ikke orker å gå til sak.

Skal du gå til søksmål mot et forsikringsselskap etter et avslått krav, kan det koste deg dyrt.

— Dersom det er nødvendig med mange tekniske utredninger og sakkyndige, blir saksomkostningene svært høye. De færreste tør å forfølge saken - selv om de skulle ha et legitimt krav, sier André Fimreite, advokat og leder for juridisk avdeling i Norges Automobil-Forbund.

Han understreker at han uttaler seg generelt.

- A4-tenkning

— Jeg forsvarer på ingen måte forsikringssvindel. Det gjør bare premiene høyere for de ærlige. Men jeg reagerer på mange av avslagene fra forsikringsselskapene, for eksempel etter biltyverier. NAF har et klart inntrykk av at mistenksomheten hos forsikringsselskapene har tatt overhånd, og at de for lett avslår krav fordi de mener tyveriet er fingert. Selskapene burde se på sin egen praksis.

— Hvordan da?

— At de ikke ser fanden på flat mark i enhver sak. Vi har sett mange tragiske saker der gode grunner taler for at det er et reelt tyveri. Likevel har forsikringsselskapet avslått fordi tilfellet ikke passet innenfor deres A4-tenkning for hvordan et typisk tyveri foregår.

Rattlås brutt opp

— Som eksempel?

— Noen funn er temmelig vanlige ved tyverier. For eksempel tegn på at rattlåsen er brutt opp, at et vindu er knust, at bilen er tyvkoblet. Hvis ikke disse tegnene finnes, går de automatisk ut fra at bilen er såkalt «nøkkelkjørt» - altså kjørt med riktig nøkkel - og setter likhetstegn med fingert.

Fimreite viser til en høyesterettsdom i høst der selskapet avslo utbetaling nettopp i en slik sak. Høyesterett kom imidlertid til at det var sannsynlighetsovervekt for at tyveriet ikke var fingert, og ga saksøker medhold.

— Tror du forsikringsselskapene spekulerer i at folk ikke orker å kjøre en sak?

— I en del saker sitter iallfall mistanken igjen hos meg.