— Mannskapet fra «Os» forbrøt seg mot HSDs regler, og innrømmet dette, sier Arild Sondre Sekse.

— Men nå viser kapteinens blodprøve at han ikke hadde promille?

— Vi har ikke noe behov for å kommentere størrelsen på testresultatene, fordi dette ikke har noen betydning for personalsaken. HSD behandlet saken grundig, og de tre forlot frivillig stillingene sine, sier Sekse.

Han understreker at i slike saker er HSDs interne reglement strengere enn de alminnelige juridiske grensene. Det er forbudt for mannskapet å innta og oppbevare alkohol mens de er på fartøyet.

Rederiet var i går kjent med at kapteinen på MF «Os» ikke hadde promille da prøven ble tatt.

— Men jeg vil understreke at HSD ikke har fått orientering om hvordan det gikk med promilletesten for noen av de tre fra MF «Os», sier informasjonssjefen.

— Det er lensmannen i Austevoll som har denne saken, og han har ikke til hensikt å informere HSD, det har han selv understreket overfor oss.

— Kapteinens advokat mener dette bør få betydning for kapteinens arbeidsforhold. Vil HSD trekke anmeldelsen mot kapteinen, og vil han i så fall få jobben tilbake?

— Det vil jeg ikke kommentere. Dersom advokaten har noe å formidle om saken, kan han gjerne henvende seg til oss, sier Arild Sondre Sekse.