• Jeg er godt fornøyd med dommen. Retten har sett alvoret i de handlinger som er gjort mot Arve - trakassering og mobbing på rasistisk grunnlag.

JAN STEDJE jan.stedje@bt.noSogndal

Dette sier Arve Beheim Karlsens mor, Kari Beheim Karlsen, til Bergens Tidendes nettutgave.

Regner med anke — Retten sier klart at mange av handlingene mot Arve er rasistisk motivert, men retten bruker ikke rasismeparagraf 135a, sier Kari Beheim Karlsen.

Både hun og bistandsadvokat Gunnar Solbraa regner med at statsadvokaten anker dommen på rasismegrunnlaget.

Egner seg godt Solbraa sier at dommen egner seg svært godt for en anke etter paragraf 135a, som går direkte på lovanvendelsen.

Solbraa sier også at Stortinget nå bør ta tak i paragraf 135a og foreslå en lovforandring i teksten.

RASISTISK MOTIVERT: - Retten sier klart at mange av handlingene mot Arve er rasistisk motivert, men retten bruker ikke rasismeparagraf 135a, sier Kari Beheim Karlsen. Arkivfoto