— BT gir en ganske grei gjennomgang av både priser og nivå på tjenestene storbyene imellom, men etter min mening blir det feil å plassere Bergen på bunnen all den tid vi er best på eldreomsorg, som er det tjenesteområdet som koster mest, sier Tystad.

Økonomi sentralt

— Jeg tror BT har rett når økonomien forklarer mye av forskjellene. Vi kan ikke matche Oslo kommunes tilbud fordi Oslo har suverent best økonomi, men i forhold til den andre storbyen med lite penger, Trondheim, kommer vi bedre ut.

Han sier Bergen kommune bruker minst på innholdet i skolen. Et resultat av at kommunen har satset mer på nybygg og å holde på en ganske dyr skolestruktur. Men han mener BTs tall for skolefritidsordningen er feil. De aller ferskeste tallene viser at Trondheim - og ikke Bergen - bruker minst på SFO.

Tystad mener økonomien i de to kommunene må bli bedre om Bergen og Trondheim skal kunne matche Oslo og Stavanger.

— Men får vi ikke mer penger, er vi nødt til å gjøre noe der vi er best; å justere ned eldreomsorgen.

Kan øke prisene

BTs undersøkelse viser at Bergen er billigst på barnehager, SFO og hjemmehjelp.

— Også når det gjelder priser har vi valgmuligheter. Vi må spørre oss om vi har råd til å holde det samme lave prisnivået som Oslo. For barnehager kan vi vanskelig justere oss oppover på grunn av barnehageforliket og vedtaket om minstesatser, men på andre områder kan vi nok bli tvunget til å øke satsene.

— Bergen er billigst på hjemmehjelp til de mer velstående eldre. Er dette et område der kommunen vil justere opp satsene?

— Vi må spørre oss om det er riktig når vi er dårligst på enkelte tjenestetilbud. Det blir et poeng å tilby like gode tjenester som andre kommuner gir. Heller enn å være best på pris bør vi kanskje ta oss bedre betalt på den omsorgen vi allerede gir, for å kunne gi bedre omsorg.

DYRERE TJENESTER: Dersom Bergen kommune ikke får mer penger fra staten, kan det bli nødvendig å øke prisene på kommunale tjenester for å få penger til å gjøre tjenestene bedre, mener finansbyråd Trond Tystad. ARKIVFOTO: JAN M. LILLEBØ<p/>