— Vi blir haldne for narr seier Per A. Øren til avisa Ytre Sogn. Han har over fire millionar uteståande hjå Fundo. Skiftertten har sett frist til 23. mars for ei løysing, ellers blir selskapet Fundo Wheels tatt under konkursbegjæring.

Gjelda til Fundo er 130 millionar kroner. Det nyskipa selskapet Fundamus overtok felgproduksjonen frå 26. november. På dei seks driftsvekene i 2001 vart resultatet to millionar, etter omsetning på 34 millionar.

Fundo i Høyanger.