• Det er en myte at studenter er så opptatt av lengst mulig ferier, mest mulig studielån og øl.

At studentferiene blir kortere, er bare bra, mener Niels Petter Pettersen, utdanningsansvarlig i Norsk Studentunion (NSU) i Bergen.

Mange studenter har i praksis bare noen uker undervisning hvert semester. Forelesningsfri fra oktober til januar og fra mai til september, er ikke uvanlig. Mye tid forsvinner i administrering av eksamen. I fremtiden blir det undervisning fra midten av august til slutten av desember, og fra begynnelsen av januar til midt i juni.

Flere tilbakemeldinger

— I dag får vi bare en karakter på slutten av semesteret, eller et stempel i pannen, som bevis på at vi er ferdig. Læringsverdien er minimal. I fremtiden får vi tilbakemeldinger gjennom hele semesteret og lærer underveis, sier Pettersen.

Studentrepresentanten sier at studentene er positive til reformen.

— De aller fleste er enig i at det er nødvendig å gjøre noe med studiekvaliteten. Spesielt på lavere grad kan en ha inntrykk av bare å bli kvernet gjennom systemet, sier utdanningsansvarlig i NSU.

Bedre oppfølging

Studentene mener at gigantforelesninger med flere hundre studenter bør brukes mye mindre enn i dag. De vil ha mer gruppeundervisning med tilbakemeldinger underveis.

— Studenter vil bruke seg selv mer og få tilbakemeldinger på eget arbeid, heller enn å være passive tilhørere, sier Pettersen.

— Det er flott at studentene selv er positive til lenger semester. Reformen innebærer at studentene blir fulgt opp på en helt annen måte enn i dag, sier avdelingsdirektør Borghild Abusland i utdannings- og forskningsdepartementet.

VIL JOBBE MER: - Studenter ønsker ikke å være passive tilhørere på store forelesninger. Vi vil jobbe mer selv, sier Niels Petter Pettersen i Norsk Studentunion i Bergen.
FOTO: ØRJAN DEISZ