Tirsdag skrev BT at Flesland får stryk i en sars-kontroll utført av Helsetilsynet. Rapporten påpekte blant annet at legene som skal rykke ut til eventuelle sars-tilfeller på flyplassen ikke har noen opplæring. Men terminal— og markedssjef Alf Sognefest vil ikke ha på seg at Flesland ikke har god nok beredskap. Han mener kommunen må påta seg ansvaret for manglene i rapporten.

— Siden vi hørte om sars, har vår beredskap vært på topp. Vi har gått igjennom alle tenkelige scenarier, og har kjøpt inn masker og utstyr. Oppdatert skriftlig informasjon er tilgjengelig. I tillegg er alle ansatte, fra pølseselgere til flypersonell og informasjonsmedarbeidere, drillet i hva vi gjør i et sars-tilfelle, sier Sognefest. Han mener kommunen står for manglende som er beskrevet i rapporten

— Dermed føles det svært urettferdig å bli stemplet som strykkandidat, når vi har gjort en forbilledlig innsats.

Beredskapssjef i Bergen kommune, Steinar Matre synes de har ryddet opp.

— Vi hadde en beredskapsplan som Helsetilsynet fant utilstrekkelig på det tidspunkt. Det er nå rettet opp, sier Matre.

Terminalsjef Sognefest mener kommunen burde vært ledende i planleggingen av beredskapen.

— I stedet opplever vi at de ikke har tenkt igjennom og forberedt seg hvis smitten skulle komme til Bergen, sier Sognefest.

Beredskapsplanen som kommunen viste Helsetilsynet var datert samme dag som undersøkelsene fant sted.

— I kommunens plan refererte de til et scenario der ett sars-tilfelle ankom flyplassen. Vi er forberedt på flere hundre, sier terminalsjefen, som mener kommunen dermed forsømmer sitt ansvar.

Sognefest etterlyser også tilsyn med skip og tog.

— Det finnes mange portaler til Bergen som er langt mer risikable enn flyplassen. Mens vårt renhold er skjerpet under sars-trusselen, står alle havneanlegg og tog uten kontroll, sier Sognefest.

Beredskapssjef Matre i kommunen sier planene er på vei.

"TRYGT": - Flesland er en trygg flyplass. Den manglende sars-beredskapen som ble slått fast av Helsetilsynet må kommunen ta på sin kappe, mener terminal- og markedssjef Alf Sognefest.<br/>Foto: ARNE NILSEN