— Det har vært en utvikling her i Hordaland i år at flere passasjerer omkommer. Av de 16 som er omkommet i Hordalands-trafikken i år, er hele seks passasjerer, forteller fylkessekretær Arne Aase i Trygg Trafikk Hordaland til bt.no.

Kombinasjonsmisbruk

Aase mener dette henger sammen med at flere av ulykkene er utforkjøringer.

— Sjåføren har rattet å holde seg i og har oftere airbag på sin side. Fart er en viktig grunn til ulykkene, i tillegg til rusmidler. Med rusmidler mener jeg slett ikke bare alkohol, men svært ofte narkotika og medisiner eller en kombinasjon av flere av dem, opplyser Aase.

Hittil i 16 i Hordaland mot 12 i fjor, en kraftig økning med andre ord.. I Sogn og Fjordane er to omkommet hittil i år, mot seks på samme tidspunkt i fjor.

Til sammen er dermed 18 mennesker omkommet i trafikken hittil i år, det samme som i fjor på denne tiden.

Lyspunkt i august

Ingen omkom i trafikken i Hordaland eller Sogn og Fjordane i august.

— Det kan være det fine været har spilt inn. Vi vet egentlig ingenting om årsaken til dette, men fint er det, sier Arne Aase i Trygg Trafikk.

27 personer omkom på veiene forrige måned, mot 31 i august i fjor.

Det var færre dødsulykker på norske veier forrige måned enn i august i fjor.

Til gjengjeld skjedde det flere ulykker med personskader på norske veier i august i år sammenliknet med samme måned i fjor. I alt registrerte politiet 791 ulykker med personskade på norske veier forrige måned.

1.138 skadd

27 personer omkom og 1.138 personer ble skadd i disse ulykkene, viser en foreløpig oversikt fra Statistisk sentralbyrå. I august i fjor ble det registrert 1.062 personskader etter trafikkulykker.

Fra 1993 til 2002 har i gjennomsnitt 29 personer mistet livet og 992 kommet til skade på norske veier i august måned.

Av de 27 omkomne i forrige måned var tolv bilførere, ni bilpassasjerer, én motorsyklist, én mopedist, tre syklister og én annen trafikant.

Fra januar til august i år har til sammen 201 personer mistet livet på norske veier, mot 199 personer i samme periode i fjor.

Til sammen 8.114 personer er kommet til skade på norske veier hittil i år. Tilsvarende tall for perioden januar-august i fjor var 7.164 skadde, mens gjennomsnittstallet for tiårsperioden 1993-2002 viser 7.320 skadde personer.