• «Importbruder» som rømmer fra voldelige norske ektemenn, må selvsagt få bli i Norge. Men det er en kortslutning å gi dem asylstatus.

Det mener Oddny Miljeteig og Agnete strøm.

Flere stortingspolitikere, blant annet Venstre-representanten May Britt Vihovde tar til orde for å gi importbruder som rømmer fra sine voldelige menn asyl på humanitært grunnlag.

Talskvinnene for 14 kvinner i Bergen, aksjonsgruppen som i mer enn to år har kjempet for at kvinner skal gis rett til asyl på kjønnsbasert grunnlag, mener det er meningsløst å knytte asylretten til importbrudene.

— Knyttet til forfølgelse

— Flyktningbegrepet må bare benyttes i tilknytning til personer som kommer til Norge fordi er forfulgt i hjemlandet. Disse kvinnene bor allerede i Norge og har selvsagt rett til å få bli her.

— Det er mennene deres som må straffeforfølges for det de har gjort, slår de to fast. De må settes under offentlig tiltale og straffes slik de norske rettsvesenet krever.

— Disse kvinnene skal ikke behøve å påberope seg å være flyktninger i et land de frivillig har flyttet til fordi de trodde de hadde møtt kjærligheten, sier de to og legger til:

— Disse kvinnene flyttet til Norge for å stifte en familie og regnet med at de ville bli behandlet med respekt. Men mennene de først ble kjent, var ikke dem de hadde trodd. I stedet for å være den snille og kjærlige ektemenn, avslører de seg som voldelige.

Sneglefart

Miljeteig og Strøm er opprørte etter å ha lest reportasjene om hvordan norske menn utnytter og mishandler samboere og koner som de har møtt utenlands.

— Vi feier ting under tepper dersom kvinnene blir gjort til problemet.

De er heller ikke imponert over tiltakene som kommunalminister Erna Solberg vil sette i verk for å stoppe «brudeimportørene».

— Regjeringen bruker sneglefart. Det holder ikke, sier de to.

May Britt Vihovde er ikke enig med de to kvinneaktivistene i at myndighetene er nærmest handlingslammet når det gjelder å ta tak i problemet.

Etterlyser «nabokjerringene»

— Vi har lovverket som skal til. Men vi må bli flinkere til å bruke det, innrømmer hun.

Hun peker blant annet på at det nå i alle politidistrikt er opprettet familievoldskoordinatorer.

— Disse har spesialkompetanse i å hjelpe. Bergen har vært et foregangsdistrikt i dette arbeidet.

Venstres stortingsrepresentant etterlyser også «nabokjerringene» som bryr om hvordan det står til nærmiljøet.

— Når jeg leser historiene om kvinnene som BT har presentert, forstår jeg ikke hvorfor ikke nærmiljøet har reagert og grepet inn. Noen må ha sett at disse kvinnen ikke har hatt det godt, sier hun.

«MÅ FÅ BLI» Oddny Miljeteig (t.v.) og Agnete Strøm mener det ikke må være tvil om at «importbruder» som rømmer fra voldelige ektemenn, må få bli i Norge.<p/>FOTO: EIRIK BREKKE