JAN STEDJE jan.stedje@bt.no— Det er bare et tidsspørsmål før en mann kan legge farskapsbevis på bordet i en rettssal uten at moren har samtykket i DNA-sjekk av barnet "deres". Det sier en lege til Bergens Tidende. Han vil være anonym, men reiser følgende problemstilling til at det i dag ikke er mulig å få tatt en DNA-sjekk av barnet, dersom moren nekter: Trengs kun et hårstrå - Hvis en mann likevel vil finne ut om han er far eller ikke, hvem kan stoppe ham i dette?Prøvematerialet som trengs for å sende til internettadresser i utlandet, for en sikker "farskapsjekk", er kun et hårstrå fra barnet eller munnslim på en vattdott, sier legen. Seksjonsleder Margurethe Stenersen ved Rettsmedisinsk institutt er enig med legen:- Det er nok bare et tidsspørsmål før vi får en slik sak for domstolen her i landet, basert på DNA-test som faren har fått tatt av barnet i utlandet.- I dag sier restriksjoner ved vårt institutt at det bare er når begge foreldrene samtykker at vi kan ta DNA-test av barnet, sier Stenersen til Bergens Tidende.Domstolen vil da altså ha den første sak i Norge der en utenlandsk tatt DNA-test av barnet avslører at et etablert farskap viser seg ikke å stemme. - Jeg går ut fra at domstolen må ta stilling til om dette er gjort på galt eller lovlig vis av mannen som ønsker å reise en endringssak om sitt farskap, sier Stenersen. Dagens krav kan bortfalle - Hvilke konsekvenser kan en slik dom få, dersom den blir godtatt av domstolen?- Da vil dagens krav om begge foreldrenes samtykke til at det tas DNA-test av barnet falle bort, sier hun.- Hvor stor prosentandel barn har en annen far enn den som står i kirkebøkene i Norge?- Foreløpig har vi ingen vitenskapelig dokumentasjon av dette, av naturlige årsaker. En svensk kollega har anslått denne prosent-andelen barn i Sverige til mellom to og tre, men uten å ha dette tallet vitenskapelig dokumentert, sier Stenersen. fakta/farskapstesting * Med norsk lov i hånden kan en mor nekte at det tas DNA-test av barnet i saker der en mann ønsker å få avklart om han er far til barnet eller ikke.

  • Likestillingsombudet krever at regelverket endres slik at mannen ikke lenger skal være avhengig av mors samtykke i slike saker.
  • Ombudet mener at Likestillingslovens paragraf 3, som forbyr forskjellsbehandling av menn og kvinner, må anvendes for å gjøre slutt på at en mor kan nekte en mann å få avklart om han er faren.
  • Barne- og familiedepartementet har DNA-saken til vurdering i forbindelse med revidering av Barneloven.

Les også: Tar tak i saken på Stortinget