• Hva er det du sier. Har ikke vifteanlegget vært i bruk? spør en vantro Hans Edvard Seim (H).

Lederen i komité for miljø og byutvikling har problemer med å tro det er sant når BT informerer han om situasjonen for vifteanlegget.

— Et anlegg til 15 millioner kroner må selvfølgelig brukes når det først er installert.

— Vegkontoret sier luften i tunnelene ikke er nok forurenset?

— Det blir i hvert fall mindre forurensing både i og utenfor tunnelen dersom anlegget tas i bruk, innvender Seim.

For han spiller det liten rolle at Høyre i sin tid gikk mot å pålegge vegvesenet å installere anlegget.

— Jeg er en praktisk mann. Er det først installert, må vi bruke det. Også Venstres Grete Line Simonsen er vantro til opplysningen om at anlegget ikke har vært i bruk.

— Jeg tror alle oppfattet at vifteanlegget ble brukt. Disse opplysningen kommer svært overraskende på meg, sier hun.

Sammen med Seim spør hun i komitémøtet i dag byråd Tom Knudsen om han er kjent med at anlegget ikke har vært i bruk. Videre vil de to vite om byråden vil ta kontakt med Hordaland Vegkontor og be om en redegjørelse og en begrunnelse for hvorfor anlegget ikke har vært i bruk.

— Jeg vil og be byråden sørge for at Hordaland Vegkontor tar renseanlegget i bruk, slik forutsetningen har vært. Dessuten mener jeg vi må følge opp vedtaket om å installere renseanlegg i det andre tunnelløpet slik bystyret har forutsatt, sier Grete Line Simonsen.