• Dette er en dessverre en gjenganger i Kirken. Mange føler det som et overgrep å stå oppført i medlemsregisteret uten å vite det.

Dette hevder informasjonssjef Jens Brun Pedersen i Human-Etisk Forbund (HEF) overfor Bergens Tidende. Brun Pedersen har selv opplevd å bli oppført i Kirkens medlemsregister til tross for at han verken er døpt, konfirmert eller innmeldt.

— Vi hadde en liten undersøkelse blant våre egne ansatte, og halvparten av dem stod i registeret uten at de har vært innmeldt i Den norske kirke, sier han.

Brun Pedersen mener at Kirken ikke har gjort nok for å rydde opp i sitt eget medlemsrot.