OLGA STOKKE

Kvinner erobrer flere av menns hegemonier — og taper. På 1990-tallet økte kvinneandelen innen kriminalitet jevnt. Kvinner begår en annen type lovbrudd, som er mindre alvorlig, enn menn. Men omtrent halvparten av alle naskere er kvinner.

Utviklingen i løpet av 1990-tallet viser at kvinnen tilraner seg større andel av lovbruddene. Selv om kvinner fortsatt er langt mer lovlydige enn menn - kvinner utgjorde 14,6 prosent av siktelsene for alle typer lovbrudd i 1995 - økte kvinneandelen til 16 prosent i 1999.

Uforenlig med kvinnerollen

— Menn er stadig den typiske lovbryteren. Fremdeles er det ikke særlig forenlig med kvinnerollen å begå tradisjonell vinningskriminalitet. En ting er å naske med seg noe når man er ute og handler, noe annet planmessig å begå et innbrudd - for ikke å snakke om voldskriminalitet, sier Dag Ellingsen, rådgiver i Statistisk sentralbyrå (SSB).

De siste tallene som viser forskjellen mellom menns og kvinners kriminalitet er SSBs statistikk over siktede fra 1999.

Da Bergens Tidende sammenlignet med tilsvarende tall fra 1995, fant vi en økning i kvinneandelen på en rekke forbrytelser og forseelser som kvinner tradisjonelt har stått for. Men kvinneandelen øker også for vold, grovt ran og narkotikalovbrudd med rundt åtte prosent. Narkotikalovbrudd sto for den generelle kriminalitetsøkningen den siste halvdelen av 1990-årene.

Mer vold

— Det er klart interessant at vi har fått en økning på voldslovbrudd hvor kvinner omtrent ikke har vært representert før. Men samtidig er det viktig å understreke at det utgjør en svært liten del av kvinners kriminalitet og kriminaliteten generelt, sier Ellingsen.

Statistikken har til nå vist at kvinner jevnt over har vært noe eldre enn menn når de straffes, denne forskjellen er i ferd med å forsvinne. Domfelte lovbrytere blir generelt stadig eldre.

Og på gjenganger-statistikken finnes få kvinner. Her er det mennene som regjerer.

Advokat Janne Kristiansen tror at det kan skyldes at kvinner opplever det mer skremmende å få en dom enn menn.

— Hvorfor øker kvinneandelen på krimstatistikken?

— Vi har trodd at narkomane kvinner prostituerte seg i stedet for å finansiere forbruket med naskeri, tyveri og bedrageri. Kampanjer mot prostitusjon kan ha hatt en virkning, jeg vet ikke, men når flere kvinner blir narkomane går kanskje flere av dem over til tradisjonell kriminalitet. Det meste av kriminaliteten har sin årsak i narkotika- og alkoholmisbruk.

— Mange kvinner begår bedrageri for å finansiere dop, sier Kristiansen.

Ellingsen i SSB forklarer også at de som registreres i kriminalstatistikken, ofte er mennesker som gjennomgående taper på alle andre arenaer i samfunnet - som utdanning og arbeidsliv. Bedrageri, med unntak av grovt bedrageri, kan dreie seg om trygdemisbruk og misbruk av sosialhjelp. Men det er ikke kvinner i maktposisjoner eller betrodde posisjoner i næringslivet som begår disse lovbruddene. Det er kvinner som har falt utenfor.

Aftenposten/Bergens Tidende