• Foreldre som lar være å vaksinere sine barn er egoistiske, sier trebarnsmor Linda Holten. barnevaksiner

— Foreldre som sier at de lar være å vaksinere sine barn fordi de ikke trenger det eller at det gjør barna sterkere, provoserer meg sterkt. Det er svært egoistisk. Dersom mange lar være å vaksinere sine barn, slipper vi disse sykdommene til igjen i Norge. Hva skjer da med de svakeste barna som ikke tåler sykdommene? sier hun.

Solidaritet med de svakeste

Holten har som de fleste foreldre fulgt de vaksinasjonsprogrammene som er anbefalt fra myndighetene. Men etter programmet «Rikets tilstand» er hun blitt litt usikker, og har foreløpig valgt å utsette den såkalte MMR-vaksinen for sin yngste datter, Marie (15 måneder).

— Jeg vil vente litt i håp om å få litt mer informasjon gjennom mediene. Men jeg vil ta de etter hvert, men fortrinnsvis oppdelt i enkeltvaksiner, sier hun.

Den tvilen hun sitter med nå, forandrer ikke hennes oppfatning. Holtens poeng er at man vaksinerer barna sine dels for deres egen skyld, men også i solidaritet med de svakeste som ikke tåler vaksine og kanskje vil få varige skader dersom de blir smittet. Og jo færre som blir vaksinert, desto større sjanse for epidemier og smitte.

- Kan gi hjerneskade

— Vi er heldige. Vi har tre sunne og sterke barn. Men slik er det ikke med alle. Jeg har jobbet 15 år i en barnehage og vet at mange barn er svake og utsatte for smitte. Skal disse barna få enda flere sykdommer å slite med fordi en del nekter å vaksinere sine barn?

Holten peker på flere uheldige konsekvenser:

— Røde hunder kan gi gravide hjerneskade. La oss si at jeg lar være å vaksinere mitt barn for røde hunder fordi hun ikke vil være gravid på mange år. Hva om hun smitter en kvinne som er gravid, og dermed utsetter fosteret for fare for hjerneskade?

Likeledes er det med kusma. Skal jeg la være å vaksinere min datter for kusma fordi det bare er farlig for gutter? Hva da med min sønn og andre gutter som kan bli smittet?

- De skor seg på oss andre

Hun har forståelse for at foreldre med barn som kan ha problemer med allergier kan være mer restriktive med vaksiner. Ellers har hun liten forståelse.

— De som ikke vaksinerer sine barn, skor seg på oss som gjør det.

— Hvordan det?

— De slipper ubehagelighetene ved vaksiner, mens vi som tar vaksinene bidrar til å holde sykdommene borte og reduserer dermed sjansene for at deres unger blir syke. De får både i pose og sekk, sier Holten.

- SKOR SEG PÅ OSS: - De som ikke vaksinerer sine barn, skor seg på oss som gjør det. De slipper ubehagelighetene ved vaksiner, mens vi som tar vaksinene bidrar til å holde sykdommene borte og reduserer dermed sjansene for at deres unger blir syke, sier Linda Holten, her sammen med Casper (8) og Marie (15 mnd.). Louise (6) var ikke til stede.
FOTO: ARNE NILSEN