— Vi er kjent med at mange opplever det som belastende å fortelle om opplevelsene sine, men de aller fleste gir også uttrykk for at det er godt å få snakke med noen om det, sier Drægebø.

Utvalget er utnevnt av Fylkesmannen, og gransker nå forholdene på elleve barnehjem i Bergen i perioden fra 1954 til 1980. 145 personer har forklart seg, alle av egen fri vilje.

Allerede før intervjuene kom i gang, diskuterte man innad i utvalget behovet for et større hjelpeapparat. Ifølge Drægebø kom man til at det ikke var påkrevd å hente inn faghjelp på det tidspunktet.

— Behovet for hjelp er noe vi både har diskutert flere ganger innad og med den enkelte som har forklart seg. Ingen av samtalene har vært av en slik karakter at vi, ut fra det vi har observert, kunne tro det var foranledning til noe slikt, sier Drægebø.

Til tross for dette, tok utvalget umiddelbart etter det første selvmordet initiativ til å etablere et psykologtilbud til dem som har vært til intervju.

Drægebø forteller at utvalget i tillegg hele tiden har lagt stor vekt på å skape en trygg og tillitvekkende ramme rundt intervjusituasjonene.