• Denne dommen kommer litt overraskende på oss. Vi reagerer blant annet på omkostningsoppgaven fra de sakkyndige, sier Jack Frostad, informasjonsdirektør i If.

— Vi står fast på at dommen i herredsretten var riktig. Flere sider ved denne dommen bryter med vår oppfatning av hva som skjedde, sier han.

— Hva betyr det at mindretallet består av de tre fagdommerne?

— Vi synes det veier meget tungt i vurderingen av en eventuell anke, uten at jeg vil foregripe. Men det er et klart signal i saken.

— NAF mener forsikringsselskapene har gått for langt i å mistenkeliggjøre sine kunder?

— Vi har ikke noen strengere praksis i dag. Vi har aldri hatt så få saker i rettssystemet som nå, sier han.

— Vi prøver å demme opp for forsikringssvindel. Men vi går ikke til retten uten at vi er temmelig sikre på at det er grunn til det, sier han.